22 tháng 11, 2011

Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V - Quá trình hình thành và phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 3V
**********************************
GIAI ĐOẠN ẤP Ủ Ý TƯỞNG VÀ HÌNH THÀNH
     Năm 2002, khi đang làm hướng dẫn viên của công ty du lịch Phú Thọ. Tôi và một số hướng dẫn viên khác muốn tập hợp thành 1 nhóm với mục đích ban đầu là để dễ điều động tour khi cần thiết và học hỏi để nâng cao thêm trình độ. Thế là một nhóm khoảng  6 hướng dẫn viên được hình thành là: tôi - Hồ Thanh Hà; Hải Việt – hướng dẫn tự do; Hiếu - du lịch Mai Linh; Duy, Tuấn – du lịch Agribank…Lúc này, số lượng tour công ty khá nhiều nên chúng tôi phải điều động thêm một số hướng dẫn viên bên ngoài nhưng trình độ hướng dẫn viên không cao và không đồng đều.

     Năm 2003, du lịch Phú Thọ giải thể mảng du lịch. Chúng tôi ra ngoài đi tour tự do và sự liên kết lẫn nhau cũng giảm dần.
    Cũng trong thời gian này, số lượng tour học sinh rất nhiều nên tôi đã tập hợp rất nhiều anh em đang sinh hoạt đoàn, hội ở Phường 13, Q.Bình Thạnh có kỹ năng hoạt náo tốt để huấn luyện kỹ năng đi tour và quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V.

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG TỪ 05/2003 - 2006
     - Từ giữa năm 2003 đến đầu năm 2004, tôi và các thành viên CLB vẫn đi tour tự do.
     - Đến 04/2004, tôi xin vào làm ở du lịch Sapaco (thuộc công ty xe khách Sài Gòn) và vẫn tiếp tục điều hướng dẫn viên đi tour cho các công ty du lịch.
     - Số lượng tour chúng tôi nhận được trong tổng số tour là các tour học sinh (chiếm 60%) nên số lượng hướng dẫn viên chính thức lên đến 60 người và cộng tác khoảng 30 người, hoạt động liên tục trong tuần.
     - Tuy nhiên, giai đoạn này chúng tôi hoạt động vẫn chưa đi vào sự chuyên nghiệp cao do nội quy kỷ luật chưa hoàn thiện, chỗ sinh hoạt chưa ổn định và ban điều hành chưa phát huy được nhiều khả năng.

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG TỪ 2007 - 2010
     - Đây là giai đoạn phát triển rất tốt với sự tín nhiệm cao của nhiều công ty du lịch ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.
     - Đội ngũ hướng dẫn viên có kỷ luật và trình độ chuyên môn cao do được tập huấn liên tục qua các đợt kiểm tra tại CLB và thực hành trên tour. Giai đoạn này, chúng tôi huấn luyện và sử dụng hướng dẫn viên chủ yếu từ các trường du lịch. Ít sử dụng các hướng dẫn viên không xuất thân từ các trường du lịch để từng bước nâng cao uy tín của Câu Lạc Bộ.
     - Ban điều hành đã thể hiện rất tốt vai trò huấn luyện, kiểm tra các thành viên trong CLB theo đúng quy trình mà CLB đã đề ra. Số lượng hướng dẫn viên của CLB khoảng 50 thành viên.
     - Chỗ sinh hoạt ổn định nên ban điều hành đã có nhiều mô hình huấn luyện và hình thức hoạt động phong phú. Giai đoạn này chúng tôi bớt nhận tour học sinh mà chủ yếu đầu tư vào các tour dài ngày với số lượng chiếm đến 80% tổng tour.

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
     - Với sự phát triển của những giai đoạn trước, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển chung trong tương lai. Nhưng giữa năm 2011, một số hướng dẫn viên do vi phạm kỷ luật và bất đồng với sự điều hành của CLB nên chúng tôi đã cho nghỉ hoặc xin nghỉ.
     - Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến lực lượng HDV cung cấp cho các công ty du lịch và nhiều kế hoạch phát triển chung của chúng tôi. Giảm uy tín của CLB trên thị trường.
     - Nhưng với sự đoàn kết cao độ giữa những thành viên còn lại, ban điều hành đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động, huấn luyện. Chúng tôi kiên quyết sẽ xây dựng lại Câu Lạc Bộ mạnh hơn trước.
Thay mặt Ban điều hành Câu Lạc Bộ
                                                                       Hồ Thanh Hà