9 tháng 11, 2011

Huấn luyện kỹ năng hoạt náo

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG HOẠT NÁO THÁNG 11
Tổ Kỹ Năng Hoạt Náo - Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V thông báo:
-------------------------------------------------------------------
     Vào lúc 8h sáng, thứ 2, ngày 14/11/2011
    Tổ kỹ năng hoạt náo sẽ tổ chức chương trình huấn luyện định kỳ hàng tháng với các nội dung huấn luyện sau: hoạt náo trên xe, hoạt náo vòng tròn, hát tập thể và nhiều nội dung hấp dẫn khác.
    Trân trọng kính mời tất cả các bạn Hướng dẫn viên Câu Lạc Bộ tham gia đầy đủ.
     Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn hướng dẫn viên mới được nhận vào tháng 10 tham gia đầy đủ để nâng cao trình độ.
     Mọi chi tiết, các bạn liên hệ với các anh chị sau:
                 Anh Tất Thắng:     0973.873483
                 Chị Cẩm Loan:      0908.168821
                 Anh Đình Thắng:  0983.269570
Thay mặt Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V
                                                                      Điều hành
                                                               Dương Yến Tuyết